پروژه های تحقیقاتی تیم ربات خانگی

آکادمی ماشینهای هوشمند به منظور پیشبرد اهداف تیم ربات خانگی پروژه هایی را تعریف کرده است که برخی از آنها در حال اجرا و برخی در آینده نزدیک به مرحله اجرا در خواهند آمد . لیست پروژه ها در ذیل آمده است

 • طراحی  وپیاده سازی برد های الکترونیکی ربات
 • طراحی و پیاده سازی ماژول های کنترلی ربات
 • راه اندازی میکرو کنترلرهای خانواده ARM و...
 • شبکه کردن میکروکنترلرها با استفاده از پروتکل های مختلف شبکه مانند i2c ، Can bus ، SPI و ....
 • راه اندازی سنسورهای پر کاربرد و نحوه پردازش اطلاعات سنسوری
 • طراحی و ساخت درایورهای موتور دی سی
 • الگوریتمهای کنترل موتور مانند PID و ..
 • طراحی  وساخت مانیپولاتورهای 6 درجه آزادی
 • برنامه نویسی سوکت و تحت شبکه
 • برنامه نویسی سطح بالا جهت برقراری ارتباط بی سیم و از راه دور با ربات به زبان C#
 • پردازش تصویر
 • بینایی ماشین
 •  پیاده سازی الگوریتمهای ناوبری خودکارو مکانیابی مانند فازی ، ورونوی، عصبی و ..
 •  پیاده سازی الگوریتمهای مکان یابی و رسم نقشه همزمانSlam
 •  ادومتری
 • دنبال کردن اهداف
 • استخراج ویژگی ها و خطوط از طریق رسم نقشه+ مکانیابی
 • طرح ریزی مسیر حرکت ربات بدون برخورد با موانع(path planning and obstacle avoidance)
 •  طراحی ماژول های کنترلی ربات
 •  آشنایی با پروتکل های تحت شبکه و روشهای پردازش اطلاعات سنسوری
 • طراحی  وراه اندازی interface های گرافیکی
 • stereo vision
 • شناسایی صدا و تصویر توسط الگوریتمهای یادگیری مانند فازی ، شبکه عصبی ، شبکه های بیزین و ...